Archív článkov

Stavebné povolenie

18.10.2018 13:32
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočnňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez...

Stavebný poriadok

18.10.2018 13:24
Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pecne spojená so zemou, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie: Spojenie pevným základom Upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi...

Idem stavať

13.12.2017 03:00
V stavebnom povolení určí úrad podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebné povolenie stráca platnosť dva roky od dátumu svojho vydania, pokiaľ sa v tejto lehote s predmetnou stavbou nezačalo. Kedy potrebujete stavebné...

Územné rozhodnutie

13.12.2017 02:00
Územné rozhodnutie je rozhodnutím o umiestnení stavby, ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom a určujú sa podmienky na umiestnenie stavby. Stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m_q, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a...

Koľko zaplatím za povolenia

13.12.2017 01:00
Územné rozhodnutie a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre fyzickú osobu 40 eur pre právnickú osobu 100 eur b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia...

Propánový zásobník je ekologický a šetrný

13.12.2017 00:00
Jedným zo spôsobov, ako môže byť domácnosť energeticky nezávislá a ešte pri tom aj ušetriť, je používanie propánových (LPG) zásobníkov. Výhodné sú najmä v lokalitách, kde nie je dostupný zemný plyn a budovanie elektrickej prípojky by bolo veľmi drahé. Rodinnému domu môžu priniesť mesačné úspory...

Chladu od podlahy zabráni zateplenie pivníc

13.12.2017 00:00
Bývanie nad nevykurovanou pivnicou, garážou či vestibulom má svoje nevýhody. Obyvatelia takých priestorov o tom vedia svoje. Stáva sa, že aj keď sa celý dom zateplí, do ich bytu cez podlahu preniká chlad. Ako to riešiť? Pri obnove a zatepľovaní rodinných i bytových domov sa vždy prednostne...

Na zateplenie až 8 tis. od štátu

10.02.2017 00:00
Príspevok štátu na zateplenie rodinných domov starších ako desať rokov sa zvýši zo súčasných šesťtisíc na osemtisíc eur.K tomu navyše zostáva naďalej suma päťsto eur na projektovú dokumentáciu a energetický certifikát. Podiel podpory zároveň vzrastie z 30 % na 40 % oprávnených a...

Sadrokartónová priečka. Ktorá je tá správna?

20.10.2016 00:00
Sadrokartónové priečky sú veľmi obľúbené pri rekonštrukciách i v novostavbách bytových a rodinných domov. Tí, čo ich plánujú využiť vo svojom interiéri, by však mali vedieť, že na našom trhu dnes nájdeme veľa typov sadrokartónu so špecifickými vlastnosťami. Ktorý je pre vás ten pravý a splní...

Strecha dom prikrýva, musí byť funkčná

27.09.2016 00:00
Funkcia strechy sa dlhodobo nemení. Ale akú strechu zvoliť? Toto je základná otázka, ktorú si musí položiť každý staviteľ nového obydlia. Podľa sklonu totiž delíme strechy na ploché a šikmé. Každý typ je charakteristický inými vlastnosťami, čo si vyžaduje osobitý prístup k riešeniu...
Záznamy: 1 - 10 zo 14
1 | 2 >>

Google PageRank