Cenník

Cena jednotlivých projektov stavebných objektov je rôzna v závislosti, od náročnosti vypracovania projektu a od obsahu dokumentácie. Uverejnený cenní preto nie je záväzný, slúži skôr ako pomôcka pre klientov na orientačný výpočet ceny za projekčné práce. Záväznú cenu obsahuje až namieru vypracovaná cenová ponuka projekčných prác, ktorú Vám radi predložíme podľa Vašich individuálnych požiadaviek. Základná cena za projekčné práce sa odvíja od plochy navrhovaného objektu a počtu podlaží.
 

Projektovú dokumentáciu vyhotovujeme v štyroch rôznych vyhotoveniach.

    1. Architektonická štúdia (Projekt k územnému konaniu).

    2. Projekt pre stavebné povolenie.

    3. Projekt pre realizáciu stavby (Realizačný projekt).

    4. Ostatné služby (napr. Projekt ku kolaudácii stavby s nutnosťou zakreslenia zmien).

 
S cenou sa zákazníkovi snažíme výjsť v ústrety, dojednanie ceny je vždy možné! Naše ceny projektovej dokumentácie rodinných domov spravidla nepresahujú cenu katalógového projektu, nakoľko katalógový projekt neobsahuje situáciu osadenia stavby a prípojky jednotlivých inžinierskych sieti, je cena po dopracovaní rovnaká.
 

CENA A OBSAH JEDNOTLIVÝCH VYHOTOVENÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Architektonická štúdia (Projekt k územnému konaniu) od 4 € za m2

Stavebná časť v cene 500 - 1 200 €
Obsahuje:
– technická správa k územnému konaniu
– situáciu osadenia stavby
– zariadené pôdorysy so základnými kótami
– charakteristický rez stavby
– pohľady

Vizualizácia stavby (exteriér, interiér) v cene 100 - 600 €

Cena je odvodená od komplikovanosti daného projektu
Obsahuje 3D pohľady na stavbu (napr. rodinný dom)

Pri rodinných domoch sa zväčša územne konanie spája so stavebným konaním.V týchto prípadoch projekt k územnému konaniu nieje potrebný. Ak bude navrhovaný rodinný dom stáť v extraviláne obce, je potrebné pôdu vyňať s poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Je potrebné územne rozhodnutie. V tomto prípade sa projekt k územnému konaniu vyhotovuje. Samostatné územne konanie však môže stavebný úrad vyžadovať aj v iných prípadoch.

Projekt pre stavebné povolenie od 15 € za m2

Projekt na stavebné povolenie je potrebný na vydanie stavebného povolenia.

Stavebná časť v cene 800 - 2 000 €
Obsahuje:
technická správa k stavebnému povoleniu
– situácia stavby s vyznačenými prípojkami inžinierskych sieti
– základy – pôdorys a rez
– pôdorysy jednotlivých podlaží
– krov – pôdorys a rez
– výkres strechy
– priečny rez stavbou
– pohľady
– výpis okien a dverí
– detaily komplikovaných časti stavby ak sú potrebné

Súčasťou projektovej dokumentácie je aj Energetické hodnotenie budovy.

Ostatné profesie

Statický posudok v cene od 100 €

Inžinierske siete (prípojky) cene 150 - 500 €

Prípojka vody
Prípojka kanalizácie
Projekt studne
Projekt žumpy
Projekt čistiarne odpadových vôd

Prípojka elektrickej energie

Prípojka plynu

Domové rozvody vody, kanalizácie, elektrickej energie, kúrenia. Cena je individuálna podľa zložitosti projektu a použitej technológie.

Cenu realizačného projektu a projektu ku kolaudácii je možne určiť, na základe komplikovanosti projektu a obsahu projektu.


Google PageRank