Projektová dokumentácia obsahuje

 1. Projekt stavebnej časti (architektúra) + situácia osadenia stavby na pozemok
 2. Statické posúdenie stavby (statické výpočty)
 3. Protipožiarna správa
 4. Projekt rozvodu vody a kanalizácie + projekt prípojky napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu
 5. V prípade potreby - návrh riešenia vlastnej studne, domovej čistiarne odpadových vôd, žumpy
 6. Projekt rozvodu plynu + projekt prípojky napojenia na plynovú sieť
 7. Projekt elektroinštalácie + projekt prípojky napojenia na elektrickú sieť
 8. Rozpočet stavby
 9. Projekt vykurovania

Inžinierska činnosť

 1. Príprava dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia
 2. Príprava dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia
 3. Zabezpečenie komunikácie so stavebným úradom počas správneho konania

Kontakt

3D stavba s.r.o.

3D stavba s.r.o.
Čapajevova 6
040 11 Košice

Fakturačné údaje
IČO: 47 540 761
DIČ: 2023995732
IBAN: SK9511000000002920909742


Ing. Dagmar Vargovičová
tel. +421 905 314 438, e-mail: vargovicova@3dstavba.skGoogle PageRank