Projektová dokumentácia obsahuje

 1. Projekt stavebnej časti (architektúra) + situácia osadenia stavby na pozemok
 2. Statické posúdenie stavby (statické výpočty)
 3. Protipožiarna správa
 4. Projekt rozvodu vody a kanalizácie + projekt prípojky napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu
 5. V prípade potreby - návrh riešenia vlastnej studne, domovej čistiarne odpadových vôd, žumpy
 6. Projekt rozvodu plynu + projekt prípojky napojenia na plynovú sieť
 7. Projekt elektroinštalácie + projekt prípojky napojenia na elektrickú sieť
 8. Rozpočet stavby
 9. Projekt vykurovania

Inžinierska činnosť

 1. Príprava dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia
 2. Príprava dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia
 3. Zabezpečenie komunikácie so stavebným úradom počas správneho konania

Google PageRank