Projektová dokumentácia obsahuje

  1. Projekt stavebnej časti (architektúra) + situácia osadenia stavby na pozemok
  2. Statické posúdenie stavby (statické výpočty)
  3. Protipožiarna správa
  4. Projekt rozvodu vody a kanalizácie + projekt prípojky napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu
  5. V prípade potreby - návrh riešenia vlastnej studne, domovej čistiarne odpadových vôd, žumpy
  6. Projekt rozvodu plynu + projekt prípojky napojenia na plynovú sieť
  7. Projekt elektroinštalácie + projekt prípojky napojenia na elektrickú sieť
  8. Rozpočet stavby
  9. Projekt vykurovania

 


Google PageRank