Vypracovanie projektovej dokumentácie - stavebná časť

Rozsah a spracovanie technickej dokumentácie stavby je obdobné ako pri novostavbe, avšak je doplnená dokumentácia, kde sú zakreslené zmeny prestavby.
 

1. Pôdorys podlažia - koordinácia

 

Výkres znázorňuje dispozičné riešenie vnútorného usporiadania miestností s popisom miestností, povrchovou úpravou podláh. Na výkrese sú znázornené zmeny. Žltou farbou búrané konštrukcie, červenou farbou nový stav a čiernou farbou stávajúci stav.

Vizualizácia

Výkres vizualizácie znázorňuje nový stav - po prestavbe.

Rekonštrukcia

Projekt stavebnej časti (architektúra) + situácia osadenia stavby na pozemok

  • Výkresy - pôvodný stav
  • Výkresy - nový stav
  • Situácia osadenia stavby - nový stav

Statické posúdenie stavby (statické výpočty)

Protipožiarna správa

Projekt rozvodu vody a kanalizácie + projekt prípojky napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu

V prípade potreby - návrh riešenia vlastnej studne, domovej čistiarne odpadových vôd, žumpy

Projekt rozvodu plynu + projekt prípojky napojenia na plynovú sieť

Projekt elektroinštalácie + projekt prípojky napojenia na elektrickú sieť

Rozpočet stavby

Projekt vykurovania

Inžinierska činnosť.

 


Kontakt

3D stavba s.r.o.

3D stavba s.r.o.
Čapajevova 6
040 11 Košice

Fakturačné údaje
IČO: 47 540 761
DIČ: 2023995732
IBAN: SK9511000000002920909742


Ing. Dagmar Vargovičová
tel. +421 905 314 438, e-mail: vargovicova@3dstavba.skGoogle PageRank