Stavebná časť

/album/fotogaleria-stavebna-cast-situacia-osadenia-stavby/situacia-jpg/

—————

/album/fotogaleria-stavebna-cast-situacia-osadenia-stavby/zaklady-jpg/

—————

/album/fotogaleria-stavebna-cast-situacia-osadenia-stavby/a1np-jpg/

—————

/album/fotogaleria-stavebna-cast-situacia-osadenia-stavby/rez-jpg/

—————

/album/fotogaleria-stavebna-cast-situacia-osadenia-stavby/krov-jpg/

—————

/album/fotogaleria-stavebna-cast-situacia-osadenia-stavby/pohlady-jpg/

—————

/album/fotogaleria-stavebna-cast-situacia-osadenia-stavby/a3d-pohlady-jpg/

—————

/album/fotogaleria-stavebna-cast-situacia-osadenia-stavby/dvere-jpg/

—————

/album/fotogaleria-stavebna-cast-situacia-osadenia-stavby/okna-jpg/

——————————


Stavebná časť - Architektúra

Vypracovanie projektovej dokumentácie - stavebná časť

1. Situácia osadenia stavby

Situácia osadenia stavebného objektu spolu s riešením napojenia objektu na inžinierske siete. Ak nie je možné napojiť sa na verejný vodovod, spracujeme projekt studne. Ak v mieste stavby nie je verejná kanalizácia, spracujeme projekt žumpy alebo projekt domovej čistiarne odpadových vôd. Vo výkrese sa vyznačia odstupové vzdialenosti od hraníc susedných pozemkov a taktiež odstupové vzdialenosti od najbližších stavieb.

2. Základy stavby

Výkres obsahuje pôdorys základov s popisom a rez základovou konštrukciou s výškopisom nosných konštrukcii.

3. Pôdorys prízemia

Výkres znázorňuje dispozičné riešenie vnútorného usporiadania miestností s popisom miestností, povrchovou úpravou podláh.

4. Charakteristický rez stavbou

Charakteristický rez stavbou je vedený nosnými konštrukciami s vyznačením  rozmerov a výškovým osadením nosných častí stavby.

5. Riešenie krovu, strechy

Výkres krovu obsahuje pôdorysné znázornenie konštrukcie krovu a rez krovom s označením jednotlivých prvkov, výpisom rozmerov s uvedením celkového množstva materiálu.

6. Pohľady

Na výkrese sú znázornené jednotlivé pohľady z každej svetovej strany s vyznačením výšok a popisom povrchových úprav.

V prípade potreby sú spracované 3D pohľady.

7. Výpis okien a dverí

Výpis okien a dverí zobrazuje rozmery a počty okien a dverí.

8. Vizualizácia stavebného objektu

 


Kontakt

3D stavba s.r.o.

3D stavba s.r.o.
Čapajevova 6
040 11 Košice

Fakturačné údaje
IČO: 47 540 761
DIČ: 2023995732
IBAN: SK9511000000002920909742


Ing. Dagmar Vargovičová
tel. +421 905 314 438, e-mail: vargovicova@3dstavba.skGoogle PageRank