Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb

Nikam nechoďte, prídeme k Vám

PROJEKTOVANIE STAVIEB

Čo pre vás môžeme urobiť


Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb:


 • Rodinných domov
 • Priemyselných stavieb
 • Rekonštrukcie
 • Nadstavby, prístavby
 • Montované domy

Ponuka služieb


 • Projektová dokumentácia
 • Energetické hodnotenie budov
 • Inžinierska činnosť
 • Upratovacie služby
 • Príprava vizualizácie z technických výkresov
 • Predaj montovaných domov

Našim cieľom je spokojný zákazník

Našim cieľom je spokojný zákazník. Radi pre Vás vytvoríme architektonickú štúdiu alebo len poradíme pri konzultácii. Spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie stavieb od ideovej štúdie, dokumentácie pre územné konanie, dokumentácie pre stavebné povolenie, až po dokumentácie prevádzky stavby.

Vypracovanie dokumentácie jestvujúcich stavieb. Zameranie jestvujúceho stavebného objektu a vypracovanie projektovej dokumentácie reálneho stavu objektu a dodanie dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme.

PORTFÓLIO

Realizované projekty