Cenník služieb

Vzhľadom na individuálny prístup pri tvorbe projektu stavby nie je možné paušálne určiť cenu za vypracovanie projektu. Cenník služieb je preto len orientačný a platí pre štandardné vyhotovenie projektovej dokumentácie pre novostavby.

Pri výbere štúdie z našej ponuky je táto pri objednaní projektu pre stavebné povolenie poskytnutá bezplatne. V štúdii je v rámci bezplatného poskytnutia možné dohodnúť aj drobné zmeny, ktoré zásadným spôsobom nezmenia dispozíciu alebo dizajn stavby.

Ceny sú uvádzané bez DPH.

Architektonická štúdia

Obsah projektovej dokumentácie:

  • dispozícia - pôdorysné usporiadanie
  • pohľady - návrh grafického stvárnenia fasády
  • výškové riešenie stavby - rez
  • 3D vizualizácia
  • materiálové riešenie - nosné a deliace prvky, tepelné izolácie a úpravy povrchov
  • polohové umiestnenie na pozemku, orientácia vzhľadom k svetovým stranám

Cena za vypracovanie štúdie je cca 3 €/m2 úžitkovej plochy, minimálne 300 €. Nad 250 m2 je cena stanovená individuálne.


4 €/m2

Projekt pre územné rozhodnutie

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je podľa náročnosti a požiadaviek stavebného úradu.

Cena je 4 €/m2 úžitkovej plochy, minimálne 400 €.

5 €/m2

Projekt pre stavebné povolenie

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je podľa náročnosti a požiadaviek stavebného úradu.

Cena je 7 €/m2, minimálne 1000 €.

8 €/m2

Realizačný projekt

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je podľa náročnosti a požiadaviek investora.

Cena je 12 €/m2, minimálne 2 000 €.

15 €/m2

Zameranie a zakreslenie skutočného stavu

Jedná sa o zameranie stavebného objektu (dodatočné stavebné povolenie, ohlásenie zmeny stavby pred dokončením, rekonštrukcia).

Cena za zakreslenie stavebných konštrukcií je 8 €/m2 úžitkovej plochy. Minimálne 1 300 €. Nad 250 m2 úžitkovej plochy je cena stanovená individuálne.

28 €/hod.

Energetický certifikát

Energetický certifikát ku kolaudácii stavby.

Cena za vypracovanie je podľa náročnosti a požiadaviek investora. 

120€