Ako začať

Čo potrebujem na začiatok

Aké podklady potrebujem

 • Geometrický plán so zaznačením inžinierskych sietí a susedných budov (vieme zabezpečiť)
 • Miestne regulatívy, ako je prípustná zastavanosť, výška atď. (vieme zabezpečiť)
 • Vaše základné požiadavky na stavbu ako, ako je zastavaná plocha, počet poschodí, početa a veľkosť izieb ...
 • Geologický prieskum, pre zistenie únosnosti zeminy (odporúčame zhotoviť)
 • Aký je rozdiel medzi projektom na stavebné povolenie a realizačným projektom

  Väčšina stavebníkov, ktorí chcú stavať rodinný dom, považuje projekt za nepotrebný, ktorý potrebuje len stavebný úrad. Avšak projekt je dôležitý hlavne pre Vás. Stavebný úrad potrebuje len časť informácii obsiahnutých v projekte. Preto, pokiaľ budujete stavbu podľa projektu vypracovaného na úrovni pre stavebné povolenie, rátajte s nedoriešenými detailami, možnými zmenami počas výstavby.

  Ďalšou nevýhodou je, že projekt presne nerieši použité stavebné materiály a ich dodanú kvalitu, čím má zhotoviteľ voľnosť v ich používaní a teda možnosť ušetriť na úkor kvality.

  Projekt pre stavebné povolenie

  Základnou požiadavkou projektu na stavebné povolenie je podľa stavebného zákona to, aby boli splnené všetky úradné požiadavky a celkovo bol návrh realizovateľný. Na základe takéhoto projektu dostanete stavebné povolenie. V prípade jednoduchej stavby, ktorá je naprojektovaná z bežných stavebných materiálov a bez náročných detailov je možné takúto stavbu pomerne bezproblémovo postaviť za predpokladu, že realizátor má dostatočné skúsenosti s takýmito stavbami.

  Projekt pre realizáciu stavby

  Naopak, realizačný projekt podrobne rieši jednotlivé konštrukcie, ich styky a skladmy v nadväznosti jednotolivých profesií a prípadné konflikty trasovania rozvodov vo vnútri stavby.Ďalším podstatným rozdielom je podrobný výkaz okien, dverí, klampiarských a zámočníckych prác. Realizačný projekt obsahuje výkaz výmer a rozpočet. Na základe takto spracovaného projektu vie realizátor rýchlo a jednoducho stavbu naceniť. Základom každej úspešnej stavby je kvalitná príprava, ktorej hlavnou súčasťou je projektová dokumentácia. Podceňovaním tejto časti prípravy sa vystavujete riziku problémov na stavbe a následných dodatkov zmluvy zo strany realizačnej firmy.

  Katalógový projekt

  Kedy sa oplatí a kedy nie

  Výhody

  • Pokiaľ nájdete projekt, v ktorom Vám vyhovuje dispozícia bez zmien a zásahov do nosných alebo obvodových stien.
  • Pri katalógovom projekte je nutné vziať do úvahy to, že cena sa ešte navýši o potrebný projekt osadenia domu a prípadne ďalšie doplnkové služby. V cene katalógového projektu nie je zahrnutý výkres osadenia domu s vyznačením odstupových vzdialeností od hraníc pozemku a napojením na inžinierske siete.

  Výhodou katalógového projektu je nižšia cena za projekt. Pri niektorých domoch je možnosť zažiť jeho priestor prehliadkou vzorového domu. Dodanie projektu je rýchle (približne 1 - 2 týždne).

  Nevýhody

  Nevýhodou katalógového projektu je to, že projektovaný dom nie je jedinečný. Nie vždy úplne vyhovuje individuálnym požiadavkám stavebníka, nie je vhodný na pozemok vo svahu ani na rozmerovo atypické pozemky. Pri rozsiahlejších zmenách v projekte je výhodnejší projekt na mieru.

  Kedy sa oplatí projekt na mieru

  • Pokiaľ chcete mať jedinečný dom odrážajúci Váš vkus a osobnosť.
  • Pokiaľ máte záujem o dom nadštandardnej veľkosti.
  • Pokiaľ máte rozmerovo atypický pozemok, na ktorý nie sú vhodné katalógové projekty.
  • Pokiaľ máte špeciálne požiadavky (bazén, fitness ...).

  Projektovaný dom je jedinečný, vyhovuje individuálnym požiadavkám stavebníka a je vhodný na pozemok stavebníka. Nevýhodou projektu na mieru je vyššia cena za projekt a dodanie projektu trvá spravidla dlhšie (5 - 10 týždňov).