O nás

Rešpektujeme priania klientov

Radi pre Vás vytvoríme architektonickú štúdiu alebo len poradíme pri konzultácii. Tak zaistíme servis počas všetkých projektových fáz architektonických zákaziek vrátane vybavenia potrebných povolení, stavebný dozor až po kolaudáciu.

Obsah dokumentácie

  • Projektové podklady a dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • Projektová dokumentácia na vydanie stavebného povolenia
  • Dokumentácia na realizáciu stavby

Inžinierska činnosť

  • Príprava dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia
  • Príprava dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia
  • Zabezpečenie komunikácie so stavebným úradom počas správneho konania

TÍM PROJEKTANTOV

Dagmar Vargovičová

Inžinier pozemných stavieb

Jozef Steranka

Statik

Martin Fedor

Projektant elektroinštalácie

Róbert Luca

Špecialista požiarnej ochrany

a ďalší projektanti, s ktorými spolupracujeme na projektoch podľa požiadaviek na jednotlivé profesie

Projekt vzduchotechniky

Projekt vykurovania ....