Rekonštrukcia

Rozsah a spracovanie technickej dokumentácie stavby je obdobné ako pri novostavbe, avšak je doplnená dokumentácia, kde sú zakreslené zmeny prestavby. 


Pôdorys podlažia - koordinácia

Výkres znázorňuje dispozičné riešenie vnútorného usporiadania miestností s popisom miestností, povrchovou úpravou podláh. Na výkrese sú znázornené zmeny. Zelenou farbou búrané konštrukcie, červenou farbou nový stav a čiernou farbou stávajúci stav.


Projekt stavebnej časti (architektúra) + situácia osadenia stavby na pozemok:

  • Výkresy - pôvodný stav
  • Výkresy - nový stav
  • Situácia osadenia stavby - nový stav


Statické posúdenie stavby (statické výpočty)

Protipožiarna správa

Projekt rozvodu vody a kanalizácie + projekt prípojky napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu

V prípade potreby - návrh riešenia vlastnej studne, domovej čistiarne odpadových vôd, žumpy

Projekt rozvodu plynu + projekt prípojky napojenia na plynovú sieť

Projekt elektroinštalácie + projekt prípojky napojenia na na elektrickú sieť

Rozpočet stavby

Projekt vykurovania